Consult

Het 1e consult duurt ca. 1 ½ uur. Een vervolgconsult duurt ca. 1 uur.

Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreid vraaggesprek plaats. Naast vragen over de klacht zelf worden er ook vragen gesteld over o.a. slaappatroon, eetlust, spijsvertering, energieniveau en emoties. Bij elk consult wordt de pols gevoeld en de tong bekeken.

Met deze informatie wordt de diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt.

praktijk

De behandeling:

Er worden uiterst dunne, steriele naaldjes geplaatst op bepaalde acupunctuurpunten op het lichaam. Het inbrengen van de naalden is over het algemeen niet pijnlijk. Soms kan er een “elektrisch stroompje” gevoeld worden, dat aangeeft dat de naald contact gemaakt heeft met de energie van het lichaam.

De naalden blijven ca. 20-30 minuten zitten.

Om het effect van de behandeling te vergroten worden soms nog andere behandelmethodes toegepast:

*Moxa: een staaf van geperste gedroogde kruiden, waarmee de naald of de huid verwarmd wordt

*Cupping: er worden verwarmde glazen bollen op bepaalde punten van het lichaam geplaatst,

daardoor ontstaat een vacuüm waardoor de doorbloeding gestimuleerd wordt; deze methode wordt

veel toegepast bij rug-, schouder- en nekklachten

*Electro-acupunctuur: er wordt een klein stroompje op de naalden gezet waardoor de intensiteit van

de behandeling verhoogd wordt

 

Tarieven en vergoeding:

1e consult:                                                       80,- euro

vervolgconsult:                                                65,-euro

consult tijdens bevalling:                                 in overleg

consult aan huis:                                              consultprijs  + 20,- euro

Betalingen kunnen per pin of contant voldaan worden.

De factuur ontvangt u via e-mail en deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

De kruidenpreparaten zijn niet in het tarief inbegrepen. Hiervoor ontvangt U een factuur van de leverancier zelf.

Een afspraak die minimaal 24uur van tevoren is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

Acupunctuurpraktijk Hummingbird is aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk.

Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

De praktijk is rolstoelvriendelijk.